O čemu farmaceut treba voditi računa pre izdavanja tadalafila pacijentu?

19.08.2019. | 10:56
O čemu farmaceut treba voditi računa pre izdavanja tadalafila pacijentu?

Iako bi terapija tadalafilom trebala da bude pod strogom kontrolom lekara specijaliste, duznost farmaceuta je da prilikom izdavanja ovog leka obrati paznju na neke kljucne stvari.
Lek tadalafil je namenjen za terapiju erektilne disfunkcije kod odraslih muškaraca kao i terapiju znakova i simptoma benigne hiperplazije prostate kod iste grupe pacijenata.

Izuzetno je vazno razmotriti kardiovaskularni status pacijenata pošto postoji određeni kardiovaskularni rizici koji su povezani sa seksualnom aktivnošću. Tadalafil ima vazodilatatorna svojstva, što za posledicu ima blago i prolazno sniženje krvnog pritiska i kao takav potencira hipotenzivni efekat nitrata. Kod pacijenata na terapiji ovim lekom kod kojih postoje kardiovaskularni faktori rizika moguci su ozbiljni kardiovaskularni događaji, uključujući infarkt miokarda, iznenadnu srčanu smrt, nestabilnu anginu pektoris, ventrikularne aritmije, moždani udar, tranzitorni ishemijski napadi, bol u grudima, palpitacije i tahikardije . Kod pacijenata koji istovremeno primaju antihipertenzivnu terapiju, tadalafil može dovesti do sniženja krvnog pritiska na sta pacijent mora biti upozoren. Kod pacijenata koji koriste alfa1-blokatore, uporedo davanje leka tadalafila može dovesti do simptomatske hipotenzije kod nekih pacijenata pa se ne preporučuje kombinacija tadalafila i doksazosina.

Prijavljeni su poremećaji vida i slučajevi ishemije optičkog nerva (NAION) kao posledice uzimanja leka tadalafil i drugih PDE5 inhibitora pa pacijente treba savetovati da u slučaju iznenadnog poremećaja vida prestanu sa upotrebom leka i da se odmah se obrate lekaru.

Ove preprate treba koristiti sa oprezom kod pacijenata koji imaju anatomsku deformaciju penisa.