Prednosti primene transdermalnih flastera?

19.08.2019. | 10:58
Prednosti primene transdermalnih flastera?

Transdermalni lekoviti oblici su savremeni farmaceutski oblici razvijeni s ciljem dostavljanja terapijski efikasne doze leka kroz kožu pacijenta. Koža je najveći ljudski organ veličine 1-2 m2 koji pokriva celo telo. Predstavlja stabilnu homeostatsku barijeru koja sprečava preterani gubitak vode i ograničava molekularni transport materija u telo i iz njega.

Nadvladavanje barijerne funkcije kože, kako bi se lek dostavio u organizam, velik je izazov za naucnike koji rade na ovom području. Kako koža predstavlja izuzetno jaku barijeru, razvoj transdermalnog farmaceutskog oblika nije moguć za sve lekove. Ovakvi sistemi postoje u svetu skoro 40 godina i veliki broj lekova je ugrađen u ovakve sisteme, dok je kod nas registrovano samo nekoliko farmakološki aktivnih sustanci u vidu transdermalnih flastera.

Razlozi razvijanja ovakvih formulacija su brojni, a jedan od glavnih je bolja prihvatljivost od strane pacijenta zbog, veoma često, konformnijeg režima doziranja leka (npr. neki se doziraju na 7 dana, neki na 3 dana). Primenom ovog, neinvazivnog nacina aplikovanja lekova postize se konstantna koncentracija lekovite supstance u krvi koja je potrebna za ostvarivanje terapijskog efekta. Dodatno, izbegavaju se razlike koje postoje na nivou gastrointestinalnog trakta, koje u velikoj meri doprinose smanjenju ili usporavanju resorpciju leka, što rezultuje promenama u koncentraciji leka u krvi (odnosno dolazi do naglog porasta ili pada koncentracije lekovite supstance u krvi). Ovi farmaceutski oblici omogucavaju brzo prekidanje dejstva leka, skidanjem flastera sa koze.