Alkohol i lekovi

04.08.2021. | 12:52
Alkohol i lekovi

Jedna od načešćih nedoumica pacijenata je da li smeju konzumirati alkohol u toku određene terapije.
Istovremeno konzumiranje lekova i alkohola nije preporučljivo. Alkohol može da izmeni dejstvo lekova, kao i biljnih preparata, i dovede do neželjenih dejstava.

Lekovi za kardiološke indikacije su jedni od najpropisivanijih lekova. U kombinaciji sa alkoholnim pićima njihovo dejstvo se menja i može doći do ubrzanja rada srca, aritmija, naglih promena pritiska, pogoršanja i pojačanja bolova u grudima, te povećanja rizika od mogućnosti razvoja infarkta ili šloga.

Ukoliko se alkohol konzumira istovremeno sa analgeticima i antipireticima (acetil-salicilna kiselina, paracetamol, ibuprofen, diklofenak…) povećava se rizik za pojavu krvarenja u želucu, kao i rizik za infarkt i šlog.

Antikoagulanse ne treba kombinovati sa alkoholom jer se povećava rizik od razvoja unutrašnjeg krvarenja.

Oralne antidijabetike i alkohol nikako ne treba primenjivati istovremeno. Primeri su glimepirid (alkohol na nepredvidiv način utiče na nivo glukoze u krvi) i metformin (povećava se rizik od laktatne acidoze).

Najopsanije je konzumiranje alkohola sa psihijatrijskim lekovima, posebno onim iz roda benzodiazepina. Te kombinacije ne dovode samo do opijenosti i pospanosti već i do sumanutog (psihotičnog) ponašanja, prestanka disanja, kome i smrti.

Kombinacija alkohola i antiepileptika je posebno opasna jer se smanjuje dejstvo lekova za epilepsiju i povećava učestalost epi napada.

Takođe je opasna kombinacija antialergika i alkohola zbog uticaja na nervni sistem u vidu pospanosti, vrtoglavice, konfuzije i gubitka koordinacije.

Pacijenti, dakle, moraju biti izuzetno oprezni kod kombinovanja alkohola i redovne terapije. Svoje zdravstveno stanje treba da shvataju ozbiljno i ne treba da rizikuju pogoršanje, a u krajnjem slučaju i fatalne posledice.