Da li posle primene urgentne kontracepcije može doći do poremećaja menstrualnog ciklusa?

19.08.2019. | 11:03
Da li posle primene urgentne kontracepcije može doći do poremećaja menstrualnog ciklusa?

Hitni (urgentni) oralni kontraceptivi se koriste u roku od 72 sata nakon nezaštićenog polnog odnosa ili neuspeha kontraceptivne metode. Sprečavaju 84% očekivanih trudnoća kada se primene u roku od 72 sata nakon nezaštićenog polnog odnosa.

Neće sprečiti trudnoću u svim slučajevima, ali je ovaj vid kontracepcije efikasniji ako se uzme u što kraćem roku posle nezaštićenog polnog odnosa. Smatra se da aktivna hormonska komponenta deluje uglavnom na prevenciju ovulacije i oplodnju ako je do polnog odnosa došlo u preovulatornoj fazi, kada je verovatnoća za oplođenje najveća. Čim započne proces implantacije, lek više nije efikasan.

Posle uzimanja ovog vida hitne kontracepcije, menstrualni ciklusi su obično normalni i krvarenja se pojavljuju u očekivano vreme. Ponekad se mogu pojaviti nekoliko dana pre ili kasnije nego što je to očekivano. Ciklusi krvarenja mogu biti privremeno poremećeni, ali će većina žena imati sledeći menstrualni ciklus u 5- 7 dana u odnosu na očekivani termin. Ukoliko menstruacija kasni više od 5 dana, ili ako dođe do neuobičajenog krvarenja u očekivanom terminu menstrualnog ciklusa, ili se sumnja na trudnoću iz bilo kog drugog razloga, pacijentkinju treba uputiti lekaru da isključi moguću trudnoću .Moguću trudnoću je neophodno isključiti u slučaju da ne dođe do pojave krvarenja sličnog menstrualnom u narednom periodu pauze (bez uzimanja tableta) ako je primenjena tableta urgentne kontracepcije posle redovne hormonske kontracepcije. Takodje je vazno napomenuti da se ponovna primena ovog vida kontacepcije tokom istog menstrualnog ciklusa ne preporučuje jer može doći do poremećaja ciklusa.