Koji lekovi se pacijentima sa alergijom na penicillin ne smeju propisivati

19.08.2019. | 09:50
Koji lekovi se pacijentima sa alergijom na penicillin ne smeju propisivati

Incidenca alergiske reakcije tipa I na penicillin (urtikarija, edem larngsa, bronhospazam, hipotenzija) je manja od 0.05% ukupne populacije. Takvo stanje moze biti fatalno sa rizikom od anafilakse procenjenim na oko 0.002% tretiranih pacijenata.

Pacijeti starosti od 20 do 49 godina su pod povecanim rizaikom od anafilakse usled jos uvek nejasnih razloga. Nema dokaza koji sugerisu da nasledni faktori uticu na rizik od anafilakse. Alergijska reakcija se najcesce desava posle parenteralne primene. Retko dolazi do alergijske reakcije danima ili nedeljama posle primene penicilina ili do perzistiranja reakcije posle zavrsenog tretmana.

Pacijentima koji su iskusili reakciju tipa I ne bi trebalo, pored beta-laktamskih agensa ukljucujuci penicilne, propisivati ni cefalosporine, karbapeneme ili monobaktame. Cefalosporini i karbapenemi se moraju uvoditi sa posebnim oprezom kod pacijenata koji nemaju istoriju ispoljene alergijske reakcije tipa I. Da l ice se ispoljiti alergijska reakcija nha cefalosporne zavisi od generacije koriscenog cefalosporina. Incidenca ukrstene alergijske reakcije kod prve generacije cefalosporina je jos uvek nepoznata a postoje podaci koji ukazuju da je manja od 10%. Druga i treca generacija cefalosporina poseduju manji potencijal za ukrstenu reakciju jer imaju razlicite bocne lance od pencilina koji doprinose manjoj imunogenosti. Bez obzira na to, alternative se moraju propisivati kad god je to moguce.

Karbapenemi pokazuju incidencu 1-6% ukrstene reakcije kod pacijenata koji imaju istoriju alergijske reakcije posredovane IgE antitelima. Klinicka istorija pacijetna mora biti uzeta u obzir kod pacijenata sa potvrdjenom ili sumnjom na alergiju na penicillin.

Aztreonam je monobaktam koji nema biciklicnu prsten strukturu slicnu penicilinima, cefalosporinima i karbapenemima pa se bezbedno moze propisivati pacijentima sa alergijom na penicillin osim kod pacijenata za koje je poznato da su u alergicni na ceftazidim koji ima identican bocni lanac kao aztreonam.

Tetraciklini, makrolidi, aminoglikozidi, metronidazol, hinoloni i glikopeptidi su bezbedni za upotrebu kod pacijenata sa alergijom na penicillin. Vazno je ipak napomenuti da su pacijenti koji su alergicni na penicillin skloniji da reaguju na bilo koju grupu lekova tako da je potreban dodatni oprez pri odredjivanju odgovarajuce terapije za njih.