Koji su glavni neželjeni efekti preparata bromokriptina?

19.08.2019. | 08:51
Koji su glavni neželjeni efekti preparata bromokriptina?

Pacijentima je pre ukljucivanja terapije bromokriptinom vazno naglasiti da se učestalost neželjenih dejstava može svesti na najmanju moguću meru postepenim uvođenjem leka u terapiju ili obrnuto, postepenim smanjenjem doze, ukoliko se lek ukida.

Ako je to potrebno, mučnina, odnosno povraćanje koje se javlja na početku terapije bromokriptinom, može se smanjiti uzimanjem leka za vreme jela, ili korišćenjem perifernih dopaminskih agonista, kao što je domperidon, tokom nekoliko dana, bar jedan sat pre primene bromokriptina.

Pri primeni bromokriptina cesto se mogu javiti glavobolja i pospanost a redje vrtoglavica, diskinezija, somnolencija, parestezija, nagla pospanost u toku dana i iznenadne epizode sna. Iako se somnolencija, nagla pospanost u toku dana i iznenadne epizode sna veoma retko javljaju pacijenti ipak moraju biti informisani o ovome i savetuje im se opreznost prilikom vožnje ili rukovanja mašinama za vreme terapije bromokriptinom. Zabelezeni su i psihijatrijski poremecaji kao sto su konfuzija, psihomotorna agitacija, halucinacije. Sto se tice gastrointestinalnih poremecaja, javljaju se nauzeja i konstipacija. Cesti su i slucajevi nazalne kongestije.

Kod žena nakon porođaja lečenih bromokriptinom za sprečavanje laktacije ( u izuzetno retkim slučajevima ) prijavljivan je korpus ozbiljnih neželjenih reakcija, uključujući hiprtenziju, infarkt miokarda, konvulzije, slog ili mentalne poremećaje kojima je prethodila jaka glavobolja i/ili prolazni vizuelni poremećaji. Krvni pritisak bi trebalo pažljivo pratiti, naročito tokom prvih dana terapije. Potreban je naročit oprez kod pacijanata koji su istovremeno na terapiji lekovima koji utiču na krvni pritisak, ili su ih do nedavno koristili. Ne preporučuje se istovremena primena bromokriptina sa vazokonstriktorima kao što su simpatomimetici ili ergot alkaloidi uključujući ergometrin ili metilergometrin za vreme puerperijuma.

Ukoliko se jave hipertenzija, snažna glavobolja ili bilo koji znak razvoja toksičnih oštećenja CNS-a, terapiju bromokriptinom treba odmah obustaviti.