Koliki treba da bude nivo TSH u trudnoći?

19.08.2019. | 10:59
Koliki treba da bude nivo TSH u trudnoći?

Glavna uloga štitne žlezde u organizmu je kontrola metabolizma.Poremećaj njene funkcije direktno ili indirektno utiče i na reprodukciju.Neplodnost i spontani pobačaji su češći kada je štitna žlezda u hiper ili hipo funkciji. Pormećaj funkcije štitne žlezde u trudnoći dovodi do veće stope spontanih pobačaja, preveremenih porodjaja, hipertenzije, abrupcije posteljice, kao i negativni uticaj na fetus.

Većina spontanih pobačaja nastaje u prvom trimestru trudnoće, na šta utiču mnogobrojni faktori: genetski, hormonski, anatomski, imunološki, infektivne bolesti, i dr. Dijagnostikom i lečenjem uzročnika, broj izgubljenih trudnoća se može smanjiti. Kod žena sa normalnim nivoom tireostimulirajućeg hormona (TSH) ali sa postojanjem anti-tireoidnih antitela ( autoimuna bolest štitne žlezde), postoji rizik od spontanog pobacaja. Pacijentkinje sa slikom subkliničke hipotireoze ( normalan nivo slobodnog tiroksina T3, i blago povišen TSH) imaju povećani rizik od razvoja hipotireoze. Tokom tudnoće postoji povećana potreba za hormonima štitne žlezde kao rezultat povišenog nivoa tireoidnog- bilding globulina, povećanog metabolizma posteljice, kao i povećanog volumena krvi. Pacijentkinje sa slikom subkliničke hipotireoze i/ili visoko-normalnim nivoom TSH, na početku trudnoće, neće moći da zadovolji povećane potrebe u trudnoći, pa se može razviti insuficijencija tokom trudnoće. Zene koje na početku trudnoće imaju povišene vrednosti TSH, imaju veći rizik od spontanog pobačaja. Normalna funcija štitne žlezde je,dakle, neophodna za uspešnu trudnoću.

U opštoj populaciji TSH izmedju 0,45 i 4,5 mlU/L se smatra normalnim. Medjutim, ova gornja granica TSH, koja se smatra normalnom, u trudnoći mora biti niža. Tokom trudnoće vrednost od 2,5mlU/L i viši, je kritičan za pobačaj ili prevremeni porodjaj. Kako je nivo TSH viši tako je mogućnost spontanog pobačaja veća.