Novogodišnje odluke - Dobar start

23.01.2020. | 04:53
Novogodišnje odluke - Dobar start

Januar je mesec slavlja, velikih planova i velikih troškova. Veliki je i emotivni naboj usled velikih očekivanja. Nameće se pitanje: kako istrajati u novogodišnjim odlukama i napraviti dobar start na samom početku godine?

Da bismo ostvarili cilj, najbolje je da dobro razradimo plan aktivnosti i realizacije. Planovi nam daju osećaj kontrole nad sopstvenim životom. Da bismo uspeli i da ostvarimo zacrtane planove, potrebno je mnogo truda, posvećenosti i energije. Plan treba da bude realan i u skladu sa našim iskrenim potrebama. Sve grandiozne i nedostižne planove treba preispitati i korigovati.

Takođe, potrebno je postaviti sebi pitanja, na koja treba iskreno odgovoriti. Da li smo spremni za promenu i napuštanje ustaljenih navika i obrazaca ponašanja? Da li smo sigurni da nešto iskreno želimo? Želja treba da je naša istinska potreba i nešto što nas raduje, nikako ravnanje prema tuđim željama i očekivanjima od nas.

Ukoliko je cilj inspirativan i vredan truda, motivacije nam neće nedostajati. Ipak, na putu do cilja nas očekuju brojni izazovi i zamke. Odluke koje smo doneli treba da budu dugoročne, a mala greška na putu ostvarenja ne treba da nas navede na odustajanje. Ne prisećajte se neuspeha. Potrebno je biti istrajan i odupreti se malodušnosti i gubitku volje. Potrebno je polako graditi i jačati samopouzdanje i veru u sopstvene kapacitete i sposobnosti. Zbog toga, napredak koji postižemo treba da bude merljiv. Najbolje je napraviti dnevnik u kome ćemo beležiti svaki pomak koji napravimo.

Preterana opuštenost ili preterana samokritičnost nas udaljavaju od ciljeva. Svi smo različiti i svako ima svoj tempo i ono što ga motiviše.

Uvek je pravi trenutak za pozitivne promene. Okružite se ljudima koji vam daju podršku. Nađite vremena za zabavu i odmor i podstaknite svoju kreativnost.

Na okolnosti ne možemo uticati, sve događaje predvideti, ali ono što možemo jeste naša reakcija. Suočite se sa strahovima, iskoračite iz rutine, verujte u sebe i hrabro koračajte prema srećnijem i ispunjenijem životu.