Terapija febrilnosti kod dece

15.09.2021. | 08:59
Terapija febrilnosti kod dece

Febrilnost (telesna temperatura preko 38,5) treba lečiti antipireticima. Ibuprofen i paracetamol su lekovi izbora kod dece.

Izbor antipiretika zavisi od više faktora, oba antipiretika su dobar izbor, ali se poslednjih godina daje blaga prednost ibuprofenu.
Bezbednosni profil kao i podnosljivost ova dva leka su praktično isti, što su potvrdile brojne studije.

Paracetamol je analgetik (preporučuje se za blage do umerene bolove) i antipiretik povoljnog bezbednosnog profila, samo ako se ne predozira, jer u tom slučaju može da izazove teško oštećenje jetre. Problem kod paracetamola može biti njegova neefikasnost u velikom broju slučajeva (oko 50%).

Opsežne studije su pokazale istu ili veću antipiretičku i analgetičku efikasnost ibuprofena u poređenju sa paracetamolom. Sa druge strane, rizik od hospitalizacije zbog gastrointestinalnog krvarenja, bubrežne insuficijencije ili anafilakse nije bio veći kod dece koja su bila na ibuprofenu u poređenju sa onim u dece koja su bila na paracetamolu.
Antipiretički efekat ibuprofena počinje ranije, a traje duže u odnosu na paracetamol.
Početak antipiretičkog efekta ibuprofena nastaje 15 – 20 minuta nakon uzete oralne doze leka. Ibuprofen se brzo resorbuje iz digestivnog trakta, maksimalne koncentracije postiže za 1 – 2 sata i ima povoljan bezbednosni profil.
Ibuprofen sirup se preporučuje kod dece starije od tri meseca (teže od 5 kg).

Ibuprofen je, kao i paracetamol, efikasan analgetik i antipiretik, ali ibuprofen ima i antiinflamatorni efekat pa se njemu daje prednost u situacijama gde postoji edem tkiva, a dete ima i povišenu temperaturu i/ili prateće bolove.

Takve situacije su febrilnost sa kongestijom nosa, otalgija koju čak i bez povišene temperature prvo treba lečiti ibuprofenom, glavobolja kod febrilnosti, bol u kuku tokom ili posle virusnih infekcija.