Page 14 - Vega magazin 07
P. 14

IMUNOGLUKAN - fantastična zaštita od virusa     Jak imuni sistem je ključna odbrana našeg organizma. Imunitet spada među najvažnije nosioce našeg zdravlja,
     štiti telo od prodora virusa i napada one koji uspeju da uđu u naš organizam.


     Da bismo očuvali jak imuni sistem, moramo pre svega
     da se pobrinemo za zdrav način života: dobru telesnu
     kondiciju, odgovarajuću ishranu i dovoljno odmora.
     Odvojimo malo vremena za sebe svaki dan, za rekreaciju
     ili opuštanje, bez griže savesti jer nikada ranije nije bilo
     neophodnije da čuvamo sebe i svoje najbliže.

     Kada je imuni sistem oslabljen zbog povećanog psihičkog Proizvodi Imunoglukan P4H® su dokazano efikasni
     i fizičkog stresa, povećanog broja obolelih u našoj kod svih respiratornih infekcija u koje spada i COVID 19.
     okolini ili nakon preležane infekcije, dobro ga je ojačati Zbog svoje efikasnosti je i stavljen na listu preporuka od
     prirodnim preparatima koji dokazano efikasno utiču na strane evropskih imunologa.
     jačanje imunog odgovora. Uzimanje ovih proizvoda se
     preporučuje preventivno, ali i u toku infekcije kako bismo
     svom telu omogućili kraći tok bolesti, brži oporavak i  Imunoglukan je efikasan kako preventivno tako i u toku
     zaštitili se od novih infekcija.           infekcije. Predstavlja fantastičnu zaštitu nakon preležane
                                infekcije kada je organizam oslabljen i posebno osetljiv
      Imunoglukan P4H sa vitaminom C i cinkom je    za napade novih virusa i bakterija iz naše okoline.
      dokazano efikasan proizvod u terapiji i prevenciji
      infekcija disajnih puteva. Preporuka je uzimati
      Imunoglukan P4H onda kada je neophodno ojačati Sa Imunoglukanom ste sigurni da deluje u svakom
      imuni odgovor i ponovo pokrenuti antivirusnu zaštitu. trenutku.


     VEGA ZVEZDA ZDRAVLJA                                        16
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19