Page 17 - Vega magazin 07
P. 17

Grupni vs. personalni trening

     Kada se odlučite da započnete svoje fitnes putovanje,  Za razliku od grupnih treninga, kod individualnog
     pred vama se postavljaju dva izbora - grupni ili individualni  je fokus na pojedincu. Pa ako ste početnik i imate
     trening. Grupni treninzi su idealni ako volite druženje i  specifičan cilj poput skidanja viška masnih naslaga
     upoznavanje novih ljudi. Motivacija je kod njih ključna  ili dobijanja na mišićnoj masi, trener će se tačno
     prednost, jer ćete se truditi da ispratite ostatak grupe. Iako  posvetiti zadatom cilju. Kada je reč o nekoj povredi,
     zvuči kao prednost, ovo nekada može biti i mana, jer pratiti  trening može biti prilagođen isključivo prema vašoj
     rezultate kao i svi članovi grupe. ! Ako niste sigurni koji je tip  pogoršanje. Planiranje dana igra
     tuđi ritam može biti i kontraproduk-
                                        potrebi, kako bi se izbeglo njeno
     tivno. Fokus, kao što i samo ime kaže
                                        isto bitnu ulogu, jer ćete kod ovog
     je na grupi, trening je prilagođen
                        treninga za vas, uvek se možete
                        posavetovati sa profesionalcem.
                                        tipa treninga mnogo lakše odabrati
     većini, pa ne znači da ćete imati iste
                                        željeni termin i isplanirati svoj dan.

     Šta je posebno važno pri izboru trenera i kako se motivisati za trening?


     U biranju instruktora jako je bitno da se pre donošenja Jednostavno je. Zamislite sebe i šta realno možete postići
     odluke, uverite u njegovu stručnost, pratite njegov za 6 meseci kontinuiranog rada, a šta ako odustanete.
     rad neko vreme ili se oslonite na preporuku ljudi od Na svaki neuspeh na tom putu, gledajte kao na kratak
     poverenja. Trener mora da vam uliva sigurnost, bude predah ka nekom budućem uspehu. Tada je izbor uvek
     stalno dostupan i da ste mu uvek u vidokrugu u toku lak – za početak vežbanja i izgradnje forme, nikada nije
     treninga, kako bi kontrolisao vaš rad. Svojim savetima on kasno da se krene!
     je tu da skrati vaše vreme prilagođavanja. Pored znanja,
     jako je važno i da postoji dobro razumevanje između vas
     i trenera, pa ćete i vi biti motivisaniji da budete redovniji
     u treningu i dati još više svoj maksimum.
                                            Marko Mićović
     Bez povratne informacije (feedback-a) na relaciji trener-
     vežbač efekti treninga biće znatno usporeni. Kao što         IFBB Bodibilding
     vodite računa o prostoru u kome ćete vežbati, vodite i o           i fitnes operativni trener
     tome kome dajete svoje zdravlje u ruke.
                                             Marko Buzz Micovic
       Kao i sve u životu, nijedna stvar koja vredi, ne dostiže          @marko.buzz
       se lako i bez truda. Iako vam motivaciju mogu dati
       trener ili bliske osobe, želja za pomeranjem granica
     ! u treningu dolazi od vas samih.


     19                                       VEGA ZVEZDA ZDRAVLJA
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22