Page 3 - Vega magazin 07
P. 3

UVODNA REČ


    Dragi čitaoci,
    Februarski zimski dani teku polako, mirno i ušuškano. Dosta vremena provodimo u kući, malo zbog hladnoće, više zbog situacije sa korona
    virusom. Početak je godine i još uvek je pred nama beskraj mogućnosti i vremena da ostvarimo sve što smo poželeli u ovoj godini. Iskreno
    se nadamo da ćemo uspeti da nadoknadimo i sve što smo propustili u prethodnoj godini. Zato čuvajmo sebe, budimo nežni prema sebi
    i brižni prema drugima.

    Svako godišnje doba ima svoje čari, pa tako i pomalo lenji zimski dani koje je najbolje iskoristiti za učenje i postizanje unutrašnjeg mira i
    sklada. I dok smo još polusanjivi, dan postaje sve duži, uskoro će i priroda da se probudi i trgne nas iz slatkog zimskog dremeža.
    Pozitivan stav, vladanje svojim emocijama i fizička aktivnost su dobitna kombinacija za dobro raspoloženje. Bez obzira na to u kakvoj
    ste kondiciji ili koliko imate godina, važno je da se bavite fizičkom aktivnošću. To će vam ojačati imunitet, osloboditi vas viška kilograma,
    učvrstiti san i poboljšati mentalno zdravlje.
    Čitajte u ovom broju o primarnoj i sekundarnoj prevenciji neželjenih kardiovaskularnih događaja, jer kardiovaskularne bolesti uključujući i
    oboljenja srca i moždani udar odnose milione života godišnje.
    Nije lako biti roditelj, a tek u 21.veku! Jedan od strahova roditelja je i šta će dete izabrati kao životni poziv. Postoje veštine koje deci mogu
    pomoći da veruju sebi kao i da naprave prave izbore u životu, a o tome nam govori Danica koja nas upoznaje sa mentalnom aritmetikom.
    Stres ima i svoje pozitivne strane, a kako se sa njim izboriti i koliko je važno da budete prisutni sada i ovde, kao i da osvestite svoje snage
    i potencijale i iskoristite ih na najbolji mogući način, reći će nam Marta.
    U Laosu žive ljudi vedrih lica i krepkih duša, trpeljivi i jaki. Vreme tamo prolazi sporo - njih ne zanimaju vekovi, već svaki od šezdeset sekundi
    u minutu. Čitajte Viktorov putopis i upoznajte Laos – zemlju million slonova.

    Obojite februar ljubavlju!
                                         S A D R Ž A J


                                          4 Šafran - fatalan začin
                                           za fatalne zavodnice
                                          8 Kad porastem biću…

                                         12 Kardiovaskularni rizik
                                           i prevencija kardiovaskularnih bolesti
                                         16 Zašto je vežbanje važno?
                                         20 Siguran put do lepote
                                           Estetska medicina
                                         32 Najčešće ginekološke infekcije
                                         36 Stres - začin naših života

                                         40 Reiki - lekoviti dodir
                                         42 Urgentna kontracepcija
                                         46 Oštećenje sluha
                                           Kako odabrati slušni aparat?
                                         50 U zemlji milion slonova - Laos

    Impresum
    Glavna i odgovorna urednica Saradnici     Dizajn           CIP - Каталогизација у публикацији
    mr. ph. Milijana Rebić  mr. ph. Aleksandra Ristić Stefan Kolarić     Народна библиотека Србије, Београд
    Marketing        mr. ph. Sonja Đorđević Fotografije        615
    mr. ph. Janko Ilić    Magdalena Tadić    Shutterstock, Freepik
                Lektura        Štamparija         VEGA : zvezda zdravlja / glavna i odgovorna
                Nataša Brkić     Preduzeće za profesionalnu  urednica Milijana Rebić. - 2020, br. 1 (mart/
                           rehabilitaciju i zapošljavanje osoba  apr.) - . - Valjevo: Vegafarma, 2020 - (Beograd
                                         : Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i
                           sa invaliditetom „SDPS" Beograd zapošljavanje osoba sa invaliditetom „SDPS").
                                         - 28 cm
    Izdavač
    Apotekarska ustanova "VEGAFARMA" Valjevo                  Mesečno.
                                         ISSN 2683-5274 = Vega (Valjevo)
    Časopis je besplatan, izlazi mesečno.                   COBISS.SR-ID 283133964
    Izdavač ne odgovara za sadržaj oglasnog i zakupljenog prostora.
   1   2   3   4   5   6   7   8