Page 8 - Vega magazin 07
P. 8

KAD PORASTEM BIĆU…

     Koliko puta u životu ste fantazirali

     o ulogama koje ćete preuzimati?     Taman kada ste mapirali svoje životne planove, život još
     jednom posvedoči da je „igranka bez prestanka” pa, ne
     ostavljajući vam prostora da predahnete, pita šta će biti sa
     vašim detetom. Slušate svog mališana: „Kad porastem biću…”

     Vozač kamiona! Vi se kiselo smešite jer ne razume kako je
     to težak i odgovoran posao.

     Nastavnica jezika! Vi pomišljate kako se danas jezici
     podrazumevaju.

     Bankar! Uviđate koliko stvari radite preko aplikacije, ne
     idete u banku.

     Doktorka! Plašite se da su medicinari cenjeniji na Zapadu.

     Nije lako biti roditelj, a tek u 21.veku!      Mentalna aritmetika


     Dok hukćemo zbog brzine kojom se odvija 4. industrijska Mi danas slušamo o najplaćenijim profesijama za koje pre
     revolucija, ne možemo, a da se ne zabrinemo za budućnost svega 10 godina nismo ni znali. A da stvar bude gora, svi
     naših najmlađih. Neizvesnost i promene koje nam poslodavci traže „problem solving” pristup, razmišljanje
     uzdrmavaju svakodnevnicu, ustupaju podijum jednoj “out of the box”, inventivnost, ma genijalnost! I tako se, u
     sposobnosti više nego ikada – UČENJU. Ali ne onakvom potrazi za novim stimulativnim veštinama i sposobnostima,
     na kakvo ste navikli, ne govorimo o bubanju. Govorimo o roditelji konačno upoznaju sa mentalnom aritmetikom.
     celoživotnom učenju.
                               Jedna je od vannastavnih aktivnosti koja se posebno ističe
     Znate to i sami. Iskusili ste. Ako ste i mislili da ste završili sa na našim prostorima u poslednjoj deceniji, premda je
     učenjem onog dana kada ste odbranili svoje diplomske, u svetu, a pogotovo na Dalekom Istoku predstavlja deo
     master ili doktorske teze, vreme vam je brzo pokazalo da ste kulturološkog nasleđa i tradicije. Kada bismo pokušali do
     se grdno prevarili. U najmanju ruku ste morali da ovladate krajnosti da pojednostavimo objašnjenje ove discipline
     Microsoft Office-om, zar ne?            rekli bismo da koristeći drevnu računaljku, ABAKUS, deca
                               uče kako da računaju na njoj, a istovremeno vežbajući da
                               ceo proces vizuelizuju, sve više se oslanjajući na sopstvenu
     I dok uredno trpamo pod tepih strah od toga da će i naše  memoriju, analitku i logiku sa težnjom da postanu
     profesije biti prevaziđene i da ćemo živeti pod nekim  samostalni u radu, dakle da ne koriste samu računaljku.
     trenutno neprihvatljim uslovima, još veći strah nas obuzima
     dok gledamo naše potomke - da li radimo sve što treba da ih
     pripremimo? Da li škola nudi dovoljno? Da li će biti spremni?


     Tradicionalno obrazovanje je prilagođeno potrebama
     nekog drugog vremena i nesumnjivo ima svoje kvalitete,
     pogotovo ako održavanje statusa quo smatrate poželjnim.
     Ono doprinosi stabilnosti i ravnoteži, jednom kada su se sva
     previranja izdešavala, kada je struktura društava stabilna i
     usaglašena. No, to danas svakako nije slučaj.


     VEGA ZVEZDA ZDRAVLJA                                        10
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13