O Vegafarmi

Istorija

Vegafarma apoteke pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu već godina. Prva apoteka je otvorena u Koceljevi 1992. godine, a Vegafarma postaje Zdravstvena Ustanova "Vegafarma" 22.12.2005. godine u Valjevu.

Danas Vegafarma u svom sistemu ima preko 80 ogranaka širom Srbije i više od 300 zaposlenih u Kolubarskom okrugu, Beogradu, Vojvodini i Šumadiji. Tačne lokacije apoteka možete pogledati ovde.

U našim apotekama se izdaju lekovi na civilni i vojni recept, kao i lekovi sa D liste. Svakodnevno se u različitim ograncima održavaju akcije, promocije i savetovališta dostupne svima.

Naš lanac karakteriše konstantna težnja za unapređenjem usluge, proširenjem asortimana i edukacijom naših farmaceuta i farmaceutskih tehničara koji će se pobrinuti da svi iz naše apoteke uvek izadju sa pravim proizvodom uz pravi savet.


Politika kvaliteta

Kvalitet za našu firmu nije samo cilj, već uslov daljeg razvoja i napretka. Održavanje kvaliteta i neprekidan rad na njegovom daljem poboljšanju je osnovno opredeljenje rukovodstva i svih zaposlenih. Naša obaveza i odgovornost je da kupcima ponudimo najkvalitetnije proizvode i usluge u skladu sa standardom ISO 9001:2015 i postojećom zakonskom regulativom.

Za realizaciju ovih opredeljenja naša firma postavila je sebi sledeće ciljeve:

 • orijentisanost ka kupcima: praćenjem njihovih zahteva, proširenjem asortimana proizvoda, stalnim poboljšanjem kvaliteta, smanjenjem broja reklamacija;
 • podizanje nivoa zadovoljstva korisnika naših usluga;
 • visok nivo profesionalnih odnosa sa dobavljačima i podisporučiocima i svim zainteresovanim stranama;
 • maksimalna privrženost rukovodstva razvoju i kontinuiranom unapređenju efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom;
 • planiranje kvaliteta, postavljanje ciljeva kvaliteta i praćenje njihovog ostvarivanja (povećanje učešća firme na tržistu, smanjenje troškova, kontinuirana poboljšanja i unapređenja);
 • stalno identifikovanje nedostataka u procesima rada i njihovo otklanjanje učešćem svih zaposlenih;
 • redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom, prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka od značaja za poboljšanja i unapređenja;
 • obezbeđenje upravljanja resursima pri čemu se naročita pažnja poklanja obrazovanju, obuci, kompetentnosti i znanju zaposlenih, stvaranjem uslova za kreativni i timski rad.

Sprovođenjem politike kvaliteta obezbedićemo prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost naših proizvoda i usluga na tržištu. Zbog toga će rukovodstvo AU Vegafarma stalno preispitivati Politiku kvaliteta kao i sve elemente sistema upravljanja i prilagođavati ih uslovima tržišta i ciljevima firme.

Od početaka do danas...

2019

Decembar

Oktobar

 • Našem lancu priključile su se AU "Zdravlje plus" Vrbas i AU "Palanka lek"

Avgust

 • U naselju Sajlovo otvorena prva Vegafarmina apoteka u Novom Sadu.

Mart

 • AU Nada postala deo Vegafarma porodice

Februar

 • Od ovog meseca počela je sa radom prva apoteka u Zemunu, u naselju Altina

Januar

2018

Decembar

 • Vegafarma od sada u Kragujevcu - AU Hygieia postala deo našeg sistema

Oktobar

 • Otvorena naša druga apoteka u Pančevu
 • Apoteka Tri lipe Valjevo počela sa radom

April

 • Od ovog meseca proširili smo poslovanje i na Novu Pazovu

Mart

 • U Lajkovcu otvorena druga Vegafarma apoteka

Januar

 • Prva Vegafarma apoteka u 2018. godini otvorena je u Kuzminu

2017

Oktobar

 • Vegafarma počela sa radom i u Sremskoj Mitrovici - nove tri apoteke: u Centru, kod autobuske stanice i u Maloj Bosni

Juli

 • U pripremi...

Februar

 • U pripremi....

2016

Septembar

 • U pripremi...

Juli

 • U pripremi...

Februar

 • U pripremi.......

20152014201320122011201020092008


1992

Septembar

 • U našim apotekama možete realizovati sve vrste civilnih i vojnih recepata
 • Od novembra 2020. godine naša ustanova pruža uslugu online kupovine uz dostavu na vašu adresu
 • Na našem sajtu možete pronaći često postavljana pitanja pacijenata ali i obratiti se našim farmaceutima za savet