Internet prodavnica kontakt

Dostupni smo za sva Vaša pitanja na navedenom broju telefona od 08 do 16h radnim danima. U ostalim terminima možete nas kontaktirati putem email-a.


  • 066 80 11 990
  • info@vegafarma.rs

Za sva pitanja i eventualne probleme u vezi online porudžbina možete nam se obratiti i putem forme:Prava kupaca kod kupovine putem interneta

Kod ovakvog vida kupovine, kupac ima pravo da se predomisli, odnosno da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod uručen i to bez navođenja razloga za odustanak (npr. ukoliko se potrošaču ne dopada proizvod, koji objektivno nema nikakve nedostatke), a naša obaveza je da Vam predamo obrazac za odustanak (izjavu o odustanku) koja mora biti svojeručno potpisana.


Formular možete preuzeti ovde.

* Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija
** Podaci koje dostavite u ovom obrascu služe za evidentiranje izmena u prometu i AU Vegafarma ih neće skladištiti, niti koristiti u druge svrhe.

Raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon"), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše internet stranice www.vegafarma.rs se smatra prodajom na daljinu.


Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti).


Prilikom vraćanja proizvoda, troškovi transporta padaju na teret kupca, a AU Vegafarma je u obavezi da izvrši povraćaj uplate, koju je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije 14 dana od prijema izjave potrošača, koja proizvodi dejstvo od dana kada nam je poslata. AU Vegafarma može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća od strane potrošača ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu.


Ukoliko ste se odlučili na odustanak od kupovine u roku od 14 dana, obrazac za odustanak možete poslati na e-mail adresu: info@vegafarma.rs.


Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni račun/otpremnica. Po prijemu utvrđuje se da li je proizvod oštećen, kao i njegova ispravnost. Ukoliko se utvrdi da je proizvod neispravan ili oštećen krivicom kupca, odnosno da roba nije vraćena u stanju u kom je poslata, usled neadekvatnog rukovanja kupca, odbija se povraćaj novca, a troškove vraćanja snosi kupac.


U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi kupcu dostavi:

  • obrazac za odustanak
  • obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
  • primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

Potrošač ima pravo da bira da li želi da mu se navedena dokumentacija dostavi prilikom isporuke pošiljke ili na e-mail. O načinu dostavljanja dokumentacije se možete izjasniti prilikom potvrđivanja porudžbine.


Više informacija o pravima i obavezama kupca i prodavca prilikom prodaje na daljinu možete pročitati u Zakonu o zaštiti potrošača.

Reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju na osnovu članova 52., 54., i 81. Zakona o zaštiti potrošača, radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.


Cene proizvoda na sajtu online.vegafarma.rs, iskazane su u dinarima pri čemu je PDV uračunat u cenu. Koristimo sve svoje resurse kako bi artikli na ovom sajtu bili prikazani sa odgovarajućom specifikacijom, fotografijama i cenama. Nažalost, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije o artiklima kao i fotografije artikala na našem sajtu u potpunosti ispravne.


Ukoliko želite da proverite status Vaše reklamacije to možete učiniti pozivom na broj telefona naše službe reklamacija   +381 66 80 11 990.

Postupak reklamacije neispravno isporučenih proizvoda

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da raskine ugovor o kupovini na daljinu. Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je isporučeni proizvod:

  • oštećen,
  • nekompletan ili
  • ne odgovara specifikaciji narudžbine.

Kupac je dužan da prijavi reklamaciju u roku od 14 radnih dana od momenta prijema pošiljke. Reklamaciju možete prijaviti preko kontakt forme, navođenjem osnovnih podataka o kupcu, kao i broja računa/otpremnice i razloga reklamacije.


Izjava o povraćaju sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti AU Vegafarma je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice.


Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.